26 Woningen
26 Woningen "DE WELDER " Haghorst

toelichting:

Haghorst – De Welder – 26 Woningen

In Haghorst - De Welder zijn bouwkavels gerealiseerd voor woningbouw in alle categorieën om de leefbaarheid in het dorp te versterken.  Samen met de ontwikkelaar, toekomstige bewoners, Dorpsraad en andere belanghebbenden is een breed woningaanbod tot stand gekomen. Van starters- tot vrijstaande woningen in huur- en koop. Het grote aantal verschillende woningtypes heeft geleid tot een bijzondere architectonische uitdaging. Omdat de diversiteit bepaald wordt door de verkaveling en het woningprogramma, is materiaal- en kleurgebruik van de woningen zelf ingetogen gehouden. Daardoor presenteert De Welder zich als nieuwe, ingetogen wijk in Haghorst.