26 Zorgstudio's Simonsterrein Tilburg
26 Zorgstudio's Simonsterrein Tilburg

opdrachtgever:

Litzo b.v.

aannemer:

Nog niet bekend

constructeur:

Nog niet bekend

toelichting:

26 ZORGSTUDIO'S SIMONS TERREIN TILBURG.

In samenspraak met LitZo Property BV, inmiddels eigenaar van terrein en opstallen, hebben wij een bebouwingsvoorstel ontwikkeld op het terrein van pianohandel Simons aan de Goirkestraat no. 178. De beschikbare kavel bestaat deels uit een grote tuin met notenbomen. Inclusief de bestaande bebouwing is het te ontwikkelen terrein 1451 m2. groot. De achterzijde van het terrein grenst nagenoeg aan het zgn. “APPELS-terrein” dat eerder ontwikkeld is voor woningbouw en grenst direct aan een diepe tuin van pand Wilhelminapark 139 dat LitZo B.V. onlangs van Amarant heeft aangekocht. In de visie van de ontwikkelende partij past de realisatie van een verbinding tussen de ontwikkeling op het Simons-terrein, de losse in het groen liggende gebouwen aan de westzijde van het Appels terrein én het direct aangrenzende tuingedeelte van het nu aangekochte pand Wilhelminapark 139. Zo gaat het plan onderdeel uitmaken van een bebouwde structuur in de aansluitende stadstuin. Het bestaande woonhuis van de familie Simons en de in de ronding opgenomen etalage (1929) ( eerder ontwikkeld voor studentenhuisvesting) , blijven bestaand. De naastgelegen toegangspoort tot remise en paardenstal uit 1918 voor de familie De Rooij van Dijk blijft en wordt opgenomen in de voorgestelde nieuwe bebouwing op de plaats van het in 1978 verbouwde en bijgebouwde bedrijfsgedeelte. De nieuw te bouwen huisvesting wordt ontwikkeld als zorgappartementen en bestaat uit 26 zorgstudio’s met bijbehorende voorzieningen, in 2 tot 3 lagen. Om zorg te dragen voor behoud van de oude én nieuwe identiteit, is er in dit concept bewust voor gekozen om de bestaande bebouwingsstructuur te laten acteren als hoofdrolspelers. Het decor wordt geformeerd door de nieuwe bebouwing met een royale open doorkijk naar het achtergebied en de mogelijke verbinding naar de achtergelegen stadstuin.

De Gemeente Tilburg is op basis van dit plan bereid om mee te werken aan wijziging van het bestemmingsplan.