samenstelling team


De basis van ons bureau wordt gevormd door een team van twee architecten, één projectleider/tekenaar (HBO) en een tweetal bouwkundig tekenaars (HBO). Deze vaste basis staat borg voor betrokkenheid, continuïteit en garandeert permanente kennisontwikkeling.
Bij complexe ruimtelijke vraagstukken kan ons team worden uitgebreid met specialisten op gebied van ruimtelijke ordening, landschap en stedenbouw . Het inschakelen van deze specialisten geschiedt altijd in overleg met de opdrachtgever. Op deze manier zijn wij in staat snel en flexibel in te spelen op elke vraag. Daarnaast kan voor elke opgave het optimale team worden samengesteld, om tot de beste oplossing te komen voor elke opgave.

Van Asten Doomen Architecten kiest er voor haar werkzaamheden uit te voeren onder coördinatie van één projectarchitect. In de ontwerpfase wordt gebruik gemaakt van de kennis binnen het bureau. In de bouwvoorbereidingsfase wordt de projectleider / tekenaar ingeschakeld voor de interne en externe aansturing van de bouwvoorbereiding en -uitvoering. Op deze manier lopen processen snel en efficiënt en krijgt elk project de persoonlijke en vakkundige aandacht die het verdient.