TENDER Nieuwbouw Uitbreiding Vrije School Tiliander
TENDER Nieuwbouw Uitbreiding Vrije School Tiliander

opdrachtgever:

Stichting PALLAS vrije Scholen in Midden en Zuid Nederland

aannemer:

Aannemersbedrijf J.A. van Gisbergen BV

constructeur:

Adviesbureau Markslag Beljaars BV

toelichting:

TENDER NIEUWBOUW UITBREIDING VRIJE SCHOOL TILIANDER.

Nadat door ons bureau twee eerdere uitbreidingen voor Tiliander werden ontworpen en gerealiseerd, werd ons bureau in competitieverband uitgenodigd voor een Tender betreffende het ontwikkelen en realiseren van een nieuwe uitbreiding met 5 klaslokalen, Creatieve ruimte, Therapie-ruimten en verdere bijbehorende voorzieningen. In oktober 2017 werd bekend dat Van Asten Doomen Architecten BNA deze tender had gewonnen.

Onze werkwijze bij het ontwikkelen en uitvoeren van bouwprojecten, kenmerkt zich door een optimale samenwerking in bouwteam verband. Omdat bij een Tender tijdens het ontwerpproces geen overleg plaats vind met de opdrachtgever c.q. gebruikers, is de voorbereiding voor het ontwikkelen en realiseren van de uitbreiding basisschool Tiliander te Tilburg, gedaan door een bouwteam van architect, constructeur Adviesbureau Markslag Beljaars, energiedeskundige Installatiebedrijf Schoormans, bouwmanager Buster Bouwcontrol en aannemersbedrijf J.A. van Gisbergen. Deze manier van werken legt de verantwoordelijkheid bij het gehele bouwteam, vanaf de inhoudelijke planontwerp tot en met de uitvoering.

De bestaande eerder door ons gerealiseerde uitbreiding was aanleiding om de nieuwbouw aansluitend hier op te situeren langs de Lange Nieuwstraat. De bestaande ontsluiting en aansluitingsmogelijkheid op het 1e verdiepingsniveau alsmede het maximaal behouden van de huidige speelplaats door vrije plaatsing van de uitbreiding op palen zijn hierin leidend geweest.

De positionering vrij van de ondergrond is gekozen om met een in hoge mate droog en geprefabriceerd snel bouwsysteem de uitbreiding naar wens ook snel te kunnen realiseren. Gekozen is voor een staalconstructie op poeren als basis voor de opbouw. De poerfunderingen, staalconstructie en kanaalplaat vloeren zijn in korte tijd en met minder overlast realiseerbaar. De   constructie omvat stalen kolommen op de begane grond en verdieping met vloer dragende stalen balken voor de verdiepingsvloer en dakvloer. De combinatie van staalconstructie met kanaalplaat vloeren voorzien van druklaag, is stabiel. Het betreft een droog bouwsysteem. Leidingverloop vindt plaats onder de verdiepingsvloer boven een verlaagd plafond. De buitengevels worden eveneens als droog bouwsysteem uitgevoerd met HSB-Wanden, waarin de kozijnen zijn opgenomen. Op stalen dragers wordt daarna het buitengevelmetselwerk aangebracht.    Ook de binnenwanden, lokaal-scheidende wanden en gangwanden, worden als een droog bouwsysteem Metal-Stud-Wanden gerealiseerd. De wanden kunnen snel geplaatst worden en voldoen geluidstechnisch maximaal aan de gestelde eisen.

In de vragenrondes zijn vragen gesteld m.b.t. afwijkingen van de bestaande bestemmingsplangrenzen. Omdat Stichting Pallas in vooroverleg met Stedenbouw Gemeente Tilburg de afwijkingsmogelijkheden had besproken en vastgesteld, werden deze in de antwoorden bevestigd en hebben wij ons ontwerp hierop gebaseerd. Door een positiewisseling bij afdeling Stedenbouw werden deze afspraken na afloop van de Tender herzien en werd doorgang van ons ontwerp geblokkeerd. Het in de Tender opvolgende plan zal nu worden gerealiseerd.