36 woningen ‘De Kievit’ Tilburg
36 woningen ‘De Kievit’ Tilburg

opdrachtgever:

Van der Weegen Bouwontwikkeling BV

aannemer:

Van der Weegen Bouwgroep BV

constructeur:

Adviesbureau Markslag Beljaars BV

toelichting:

De ligging
1. ‘Het dorp als referentie van Tilburg geeft het bestemmingsplan aan. TILBURG is er klaar voor. Op het moment dat de heuvel misschien wel autovrij wordt, kunnen ze een plaatsje krijgen aan de straatranden van het nieuwe tuindorp als ‘continuering van het weg-berm-profiel'. HOWARD bedoelde in 1898 vast iets anders met zijn ‘peaceful path to real reform'. Niet de gedachte van een ‘dorp met tuinen', maar het ‘wonen in de tuin van de stad' is de grondgedachte van het conceptuele uitgangspunt.

Het beeld
De ambities maar vooral de potenties van het stedenbouwkundig plan zijn duidelijk. Een volledig individuele verkaveling is niet gekozen als juiste uitdrukkingswijze voor een op de natuur betrokken wonen. De aanwezig gestelde natuurlijke elementen koesteren de bewoner en niet andersom. De woningen verhouden zich niet individueel maar met elkaar samenwerkend op eenvoudige wijze tot de voorgrond van accentuerend geplaatste berkenbomen in een ordelijke choreografie. De straatrand als toneellijst, de voortuin als actrice en het woningblok als decor.

Het woningblok
Een tot en met de laagbouwwoning doorlopende onderbouw bepaalt samen met het platte dak en daartussen gelegen glazen strook de ruimtelijke opbouw van het woningblok. Het blok is als een gebouwvorm gegeven waarbinnen de individuele woningen zich aan de buitenzijde minder manifesteren. Gespiegelde plattegronden bewerkstelligen een ritmische compositie in de eenvoudige straatgevels. De stalen kolommen welke de dakrand dragen verbinden zich met de bewegende hoofdrolspelers op de voorgrond. Aan de kopgevels zijn het de tekens die de toegang tot het toneel markeren. Langer of korter herhaalt zich steeds het zelfde bouwblok, keurig passend binnen de planmatige geometrische opzet van het stedenbouwkundig plan opdat niet elke straat tot ‘focal point' zal worden.

Het woningtype
Er zijn 2 woningtypes toegepast. Met eetruimte, woonruimte en 4 kamers in 2 bouwlagen de gezinswoning als normaaltype, en met eetruimte, woonruimte en 2 kamers in 1 bouwlaag het seniortype. De seniorwoning wordt gebruikt als eindwoning ter plaatse van de toegangen naar de achterpaden. De eetruimte aan de voorzijde en de woonkamer an het achterpad geven een mogelijkheid tot gecontroleerd sociaal contact. Woonkamer en slaapkamers aan een besloten patio blijven introvert. De gezinswoning wordt gebruikt als lengte makend element. Bij de naar de straat gerichte koppen zijn dezelfde woningen als kopwoning toegepast. De gevelperforatie is hier doorgezet. Een deur geeft toegang tot een straatterras, overdekt door de doorlopende dakschijf. Dit terras met de daarin doorlopende stoep vormt met de stalen kolommen als intermediair de beeldbepalende porticus tot het woningblok.

De omgeving
Het voorstel tot langsparkeren uit het stedenbouwkundigplan is niet overgenomen. De directe loodrechte aansluiting op het park vraagt om een beter aansluitende oplossing. In het plan is dwarsparkeren gedacht op het feitelijk bij de woningen behorende voorterrein, dat echter door haar beplanting met berkenbomen deel uit gaat maken van de openbare ruimte van de straat. De beplanting is uniform, niet fragmentarisch en passend binnen de conceptuele groengedachte. De bestrating op het voorterrein is van grasbetontegels. De randen aan de straatzijden worden zoveel mogelijk met beukenhagen omlijnd. Tuinarchitectuur en Woningenarchitectuur zijn symbiotisch.