Nieuwbouw 23 woningen Hapert
Nieuwbouw 23 woningen Hapert

opdrachtgever:

Woningstichting De Zaligheden

constructeur:

Vervest constructief ontwerp en advies

toelichting:

Half april 2012 werd gestart met de sloop van de 20 verouderde seniorenwoningen van Woningstichting De Zaligheden aan de Alexanderhof te Hapert. Direct aansluitend werd gestart met de nieuwbouw welke in het voorjaar van 2013 is opgeleverd.zal worden.

Het plan omvat 23 woningen in 4 types. Qua energiehuishouding en duurzaamheid scoren de woningen bóven de wettelijke normen. Het karakter van het plan wordt bepaald door de ligging aan de groene Alexanderhof. Alle woningen oriënteren daarop. Door bescheiden materiaal- en kleurgebruik, zorgvuldige detaillering en schaal , wordt recht gedaan aan het dorpse karakter van Hapert. Het plan werd in nauwe samenwerking met belangenorganisaties uit Hapert ontwikkeld.